octubre 2, 2020

Reunions amb tutors (octubre 2020)

Els tutors dels diferents grups i nivells educatius van a realitzar una sèrie de reunions amb les famílies. Poden consultar el calendari al següent enllaç: http://www.iescarlessalvador.es/?page_id=1458