PAU – Accés a la Universitat

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA – SETEMBRE 2020

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ: Del  20 al 24  de juliol  per correu electrònic : administracio@iescarlessalvador.es, indicant en l’assumpte del correu: nom i cognom de l’alumne/a que concorre a les proves.

DOCUMENTACIÓ:

 • Justificant de l’ingrés de la taxa (format pdf o jpg)
 • Document justificatiu en cas d’exempció o bonificació. (format pdf o jpg)
 • Sol·licitud d’ Inscripció a les proves (complimentada i signada per l´alumne/a)

TAXES:

 • Taxa general ……………………………………………………….…………………………….  78,20 €
 • Beneficiaris Família Nombrosa categoria general ………………………….…… 39,10 €
 • Beneficiaris Família Nombrosa categoria especial ………………………………  Exempció
 • Beneficiaris Família Monoparental categoria general …………………………  39,10 €
 • Beneficiaris Família Monoparental categoria especial ………………….…….  Exempció
 • Afectats per Discapacitat igual o superior al 33% ……………………….………  Exempció
 • Alumnat amb Matrícula d’Honor o Premi Extraord. 2n.Batxiller ………..  Exempció
 • Alumnat víctima de terrorisme ……………………………………………….………..  Exempció
 • Alumnat víctima de violència de gènere ……………………………………………….  Exempció
 • Alumnat en situació d’exclusió social……………………………..……..…………… Exempció
 • Alumnat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació………..  Exempció

INGRÉS DE TAXES:

 • ENTITAT:            BANKIA
 • COMPTE Nº:       2038 6543 92 6000022653
 • CODI IBAN:        ES15 2038 6543 9260 0002 2653
 • BENEFICIARI:  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

(En concepte poseu  “TAXA PAU” + el nom i cognoms de l’alumne/a en el rebut de l’ingrés)

L’alumnat ha de concórrer a les proves amb:

-DNI, NIE O PASSAPORT

-TARJETA SANITAIA (SIP)

-MÀSCARA HIGIÈNICA

Preferiblement amb 45 minuts d´antelació al primer examen del primer dia de les PAU.

L’alumnat de Batxillerat o procedent de Cicles Formatius de Grau Superior,  que només es presenta a la fase voluntària, haurà de presentar-se en la seu de  realització de les PAU amb 45 minuts d´antelació a l´hora del seu primer exercici.

CALENDARI:

DIES 8 – 9 i 10 DE SETEMBRE

Tribunal: 01

Lloc: E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES(CAMPUS CAMINO DE VERA, S/N VALENCIA) – Edificio 5N

Universitat Politècnica Valencia

plano: http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA – JULIOL 2020

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ: Del  19 al 25  de juny  per correu electrònic : administracio@iescarlessalvador.es, indicant en l’assumpte del correu: nom i cognom de l’alumne/a que concorre a les proves.

CALENDARI:

DIES 7 – 8 i 9 DE JULIOL

Tribunal: 02

Lloc: IES CARLES SALVADOR