Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 15/06/2017

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

 

CALENDARI FI DE CURS 2016-17 (2n  BATX)

 Dimecres 21 i dijous 22 de juny

 

dimecres
21 de juny

dijous
22 de juny

hora

matèries

matèries

8:10

VLL - 1.3

CLL - SMULT

09:40

QUI - 1.6

FRA - 1.5

TIC - 2.1

PSICO - 1.8

HIST - 2.7

DESCANS

11:30

ANG - 2.5

FON - 1.6

HART - SMULT

MATE - 2.3
CTM - 1.1

HFIL - 1.2

13:00

BIOL - 1.11
DT - PLAST
LLAT - 1.9

ECON - 1.8

GEOG - 1.3
FIS  - 1.6

GREC - 1.9

GEOG - SMULT

Dilluns, 26 de juny:

Dimarts, 27 de juny

De dimarts 4 a dijous 6 de juliol.  Proves extraordinàries d' accés a la Universitat (PAU)

 

 

CALENDARI FI DE CURS 2016-17
(ESO, FPB i 1r BATX)

Dimecres, 14 de juny, excursió fi de curs: Terra Mítica.

Divendres, 16 de juny,

Dimecres, 28 i dijous 29 de juny

CALENDARI PROVES EXTRAORDINÀRIES 2017

Exàmens de l´ESO, FPB i 1r Batxillerat (pendents mateix horari) (Si algun alumne té dos proves a la mateixa hora que avise al professorat de les matèries corresponents i concrete l’horari)

Dimecres, 28 de juny

Hora

Materia y curso

Aula

 

8:30

Plàstica 1r, 3r, 4t ESO
Dibuix tècnic 1r Batx.

 

Plàstica

Valors Ètics 1r, 2n. 3r i 4t ESO
Religió de 1r d'ESO a 1r de Batxillerat

 

SMULT

 

 

9:30

Filosofia 1r Batx.

SMULT

Tecnologia 1r, 2n, 3r i 4t ESO
Tecnologia Industrial 1r Batx

Tecnologia

Francès ESO i 1r Batxillerat

2.5

 

11:00

Història del món contemporani 1r Batx

2.4
2.5

Geografia i Història 1r, 2n, 3r i 4t ESO

 

 

12:00

Física i Química 2n, 3r, 4t ESO i 1r Batxillerat
Cultura Científica 1r Batxillerat
Ciències Aplicades 1FPB i 2FPB

 

1.6
2.7

Grec 1r Batx.

Cultura Clàssica 1r a 4t ESO

1.9

1.8

 

 

13:00

Llatí 1r Batx – Llatí 4t

1.9

Economia 4t ESO i 1r Batxillerat

FOL 1r i 2n FPB

IAEE 1r a 4t d'ESO

2.8

2.1

2.7

Biologia i Geologia 1r Batx
Biologia i Geologia 1r a 4t ESO
Anatomia Aplicada

Àmbit Científic PMAR

1.1
1.3
1.11

Dijous, 29 de juny

 

Materia y curso

Aula

 

8:30

Informàtica ESO. Informàtica 1r Batx.

Àmbits Pràctics FPB

Aula Informàtica
2.3

Anglés ESO, FPB i 1 r Batxillerat

2.4
2.5

 

 

9:30

Castellà 1r , 2n, 3r i 4t ESO
Reforç de Castellà 1r ESO
Castellà 1r Batx.
Àmbit lingüístic PMAR
Àmbit de Comunicació (AC) de FPB

 

2.7
2.2
1.8

10:30

Educació física 1r, 2n, 3r, 4t ESO i 1r Batxillerat

Gimnàs

 

11:00

Matemàtiques CCSS I – 1r Batx
Matemàtiques I – 1r Batx
Reforç de Matemàtiques 1r ESO
Matemàtiques 1r, 2n 3r i 4t ESO

2.3
2.4
2.6
1.10

 

12:00

Valencià 1r, 2n, 3r i 4t ESO, Reforç de Valencià
Valencià 1r Batx.

1.1
1.13

13:00

Música 1r, 2n, 3r i 4t ESO i LPM 1r BAT

Música


Dimarts, 4 de juliol