Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 16/06/2019

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

 

 

 

 

CALENDARI FI DE CURS 2018-19 (2n  BATX)

DESCARREGAR DOCUMENT

 Dimecres 19 i dijous 20 de juny

 

dimecres
19 de juny

dijous
20 de juny

hora

matèries

matèries

8:10

VLL - 1.3

CLL - SMULT

MATE I - 2.6

09:40

QUI - 1.6

FIS - 1.3

GEOG - 2.2

GREC - 1.9

DESCANS

11:30

ANG - 2.5

HART - SMULT

MATE II /MCS II- 2.6

HFIL - 1.2

13:00

BIOL - 1.11

DT - Plàst.

LLAT - 1.9

ECON - 1.8

HISTÒRIA - SMULT

Dimarts, 25 de juny:

 

De dimarts 2 a dijous 4 de juliol.  Proves extraordinàries d' accés a la Universitat (PAU)

 

 

CALENDARI FI DE CURS 2018-19
(ESO, FPB i 1r BATX)

Dimarts, 18 de juny,

Dimecres, 26 i dijous 27 de juny

CALENDARI PROVES EXTRAORDINÀRIES 2018-19

Exàmens de l´ESO, FPB i 1r Batxillerat (pendents mateix horari) (Si algun alumne té dos proves a la mateixa hora que avise al professorat de les matèries corresponents i concrete l’horari)

Treballs a realitzar per preparar la prova extraordinària

Dimecres, 26 de juny

Hora

Matèria i curs

Aula

 

8:30

Plàstica 1r, 2n, 3r, 4t ESO
Dibuix tècnic 1r Batx.

Plàstica

Valors Ètics 1r, 2n. 3r i 4t ESO
Religió de 1r d'ESO a 1r de Batxillerat

SMULT

 

 

9:30

Filosofia 1r Batx.

SMULT

Tecnologia 1r, 2n, 3r i 4t ESO
Tecnologia Industrial 1r Batx

Tecnologia

Francès ESO i 1r Batxillerat

2.5

 

11:00

Història del món contemporani 1r Batx

2.4
2.5

Geografia i Història 1r, 2n, 3r i 4t ESO

 

 

12:00

Física i Química 2n, 3r, 4t ESO i 1r Batxillerat
Cultura Científica 1r Batxillerat
Ciències Aplicades 1FPB i 2FPB

1.6
2.7

Grec 1r Batx.

Cultura Clàssica 1r a 4t ESO

1.9

 

 

13:00

Llatí 1r Batx – Llatí 4t

1.9

Economia 4t ESO i 1r Batxillerat

FOL 1r i 2n FPB

IAEE 1r a 4t d'ESO

 

2.1

 

Biologia i Geologia 1r Batx
Biologia i Geologia 1r a 4t ESO
Anatomia Aplicada / Cultura Científica 4t ESO

Àmbit Científic PMAR

1.1
1.3
1.11

 

16:00

Matemàtiques CCSS I – 1r Batx
Matemàtiques I – 1r Batx
Reforç de Matemàtiques 1r ESO
Matemàtiques 1r, 2n 3r i 4t ESO

2.3
2.4
2.6
1.10

Dijous, 27 de juny

 

Materia y curso

Aula

 

8:30

Informàtica ESO. Informàtica 1r Batx.

Àmbits Pràctics FPB

Aula Informàtica
2.3

Anglés ESO, FPB i 1 r Batxillerat

2.4
2.5

 

 

9:30

Castellà 1r , 2n, 3r i 4t ESO
Reforç de Castellà 1r ESO
Castellà 1r Batx.
Àmbit lingüístic PMAR
Àmbit de Comunicació (AC) de FPB

 

2.7
2.2
1.8

10:30

Educació física 1r, 2n, 3r, 4t ESO i 1r Batxillerat

Gimnàs

11:30

Valencià 1r, 2n, 3r i 4t ESO, Reforç de Valencià
Valencià 1r Batx.

1.1
1.13

12:30

Música 1r, 2n, 3r i 4t ESO i LPM 1r BAT

Música


Dimarts, 2 de juliol

Dimecres, 3 de juliol

 

Dijous, 4 de juliol .