Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 21/05/2020

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

CALENDARI FI DE CURS 2019-20

DESCARREGAR DOCUMENT

 Degut a la situació d’emergència sanitària actual per la COVID-19 i seguint les instruccions dictaminades per a Conselleria, els informen del següent:

 

17 de juny

Lliurament de notes d’ESO i Batxillerat

 

Del 22 al 26 de juny

Matrícula de les PAU (es lliuraran instruccions concretes)

 

26 de juny
Avaluació extraordinària de 2FPB. Lliurament de notes.

 

29 i 30 de juny
Proves extraordinàries de 1r de FPB, 4t ESO i 1r Batxillerat (encara no se sap si seran presencials o no)

 

2 de juliol
Lliurament notes de 1r de FPB, 4t ESO i 1r Batxillerat.

 

7, 8 i 9 de juliol
Proves PAU (lloc a determinar).

 

13 i 14 de juliol
Exàmens extraordinaris de 2n BAT.

 

15 de juliol
Avaluació extraordinària de 2n BAT (seran presencials si les circumstàncies ho permeten)

 

Del 20 de juliol al 2 d’agost
Matrícula de les PAU (convocatòria extraordinària)

 

Del 8 al 10 de setembre
Proves extraordinàries PAU (lloc a determinar)

 

Calendari d' Exàmens de 1r de FPB, 4t d'ESO i 1r de Batxillerat

Dilluns, 29 de juny

D'acord amb la resolució, 1r de FPB i 4t d'ESO tindrà unes proves finals extraordinàries que consistiran en projectes, treballs i tasques que es donaran en l'informe final valoratiu de l'alumne a l'avaluació final ordinària. Depenent de l’evolució de la situació, es concretarà si es fan presencials o es lliuren treballs de manera online.

En el cas de 1r de Batxillerat, els treballs i la possibilitat de fer exàmens presencials, -sempre sota la recomanació de les autoritats sanitàries - serà voluntari, però recomanable per tal de passar a 2n de batxillerat amb menys matèries pendents.

Educació Plàstica i Dibuix Tècnic
Valors Ètics, Filosofia i Religió
Tecnologia i TIND I
Francès
FiQ, Cultura Científica
Cultura Clàssica, Grec, Llatí.
Economia, FOL

Història

 

Dimarts, 30 de juny

Depenent de l’evolució de la situació, es concretarà si es fan presencials o es lliuren treballs de manera online

Biologia i Geologia, Anatomia Aplicada, Ciències Aplicades
Matemàtiques
Informàtica, Mòduls Específics FPB
Anglès, Anglès FPB
Castellà, Comunicació i Societat
EF
Música
Valencià

 

 

Calendari d’exàmens de 2n de Batxillerat
Avaluació Extraordinària
Curs 2019/2020

 

 

Dilluns
13 juliol

Dimarts
14 de juliol

hora

Matèries

matèries

8:10

VLL

CLL  

09:40

QUI /DT
GEOG/GREC

FRA2
REL
PSICO
CTM

DESCANS

11:30

ANG

 

HART/ECO
Hª FILO

 

13:00

BIO/ FIS
LLAT
MATES II/CCSS

HISTÒRIA