Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 03/09/2017

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Inici de Curs 2017-18

El dijous 7 de setembre,

El dilluns 11 de setembre els alumnes acudiran al centre per realitzar la sessió d'acollida d'acord amb l'horari següent:

L'alumnat ha de dur un bolígraf i algun quadern per prendre notes. Es realitzarà una recepció al Saló d'Actes i després la sessió d'acollida per part del tutor/a.