Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 23/05/2016

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Grups i Professorat - Curs 2015/2016

A la taula següent, es mostra una relació amb els distints grups de l'Institut, així com el tutor de cada grup i l'horari d'atenció a pares dels tutors. (provisional fins que s'inicie el curs)

Si desitja veure el llistat complet de professors d'un grup concret, clique sobre l'opció "Professors" situada a la dreta del grup.

Conexión realizada con éxito.

Asc ID
Asc Grup
Asc Tutor/a
Asc Atenció a pares
Anar a…
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...
        Professors...

Per favor, concerte cita amb suficient antelació si desitja parlar amb el tutor/a, per a la qual cosa pot telefonar al centre (96 120 59 90).