Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 23/05/2016

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Nous programes des del curs 2011/2012

Nou programa plurilingüe

El programa plurilingüe, que ha sigut concedit inicialment per al curs 2011/2012, permetrà la impartició d'assignatures en valencià, en castellà i en anglés, contribuint d'esta manera a la millora en el domini d'una llengua estrangera per part de l'alumnat, la qual cosa resulta fonamental hui en dia.

Presentació explicativa del programa plurilingüe

Nou programa PCPI

A partir del curs 2011/2012, l'IES Carles Salvador comptarà amb un nou Programa de Qualificació Professional Inicial (PCPI), en l'especialitat d'OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS. Este tipus de programa està orientat a l'alumnat amb dificultats per a obtindre el títol de graduat en ESO, però que pot estar interessat a continuar la seua formació cursant este programa, que facilita l'entrada en cicles formatius de grau mitjà relacionats.