Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 03/07/2017

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Informació banc de llibres curs 2017/18

INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES

Per reunir els requisits de participació en el Banc de Llibres cal que, a la finalització del curs acadèmic 2016-2017 faça entrega del LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec.
En aquest sentit cal tindre en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Orde 26/2016:
"El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat"

  1. ALUMNAT PARTICIPANT EN EL CURS 2016-2017

L’alumnat participant en el programa de banc de llibres en el curs 2016-2017 haurà de lliurar els llibres a la Biblioteca del centre en els següents terminis i amb el següent formulari emplenat:
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb

L’alumnat que aprove totes les assignatures en la convocatòria ordinària de juny:

- Divendres, 16 de juny: de 8:00 a 10:45 hores.
- Dilluns, 19 de juny: de 8:30 a 11:00 hores.
- Dimarts, 20 de juny: de 8:30 a 11:00 hores.

L’alumnat que participe en la convocatòria extraordinària de juliol:

- Dimarts, 4 de juliol: de 12:00 hores a 13:30 hores
- Dimecres, 5 de juliol: de 9:00 hores a 13:00 hores
- Dijous, 6 de juliol:  de 9:00 hores a 13:00 hores

  1. ALUMNAT NOU PARTICIPANT CURS 2017-18, SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ.

Les famílies que vulguen participar en el programa de Banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries, hauran de sol·licitar-ho, d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp

Les sol·licituds de nova participació es presentaran, al centre on es trobe matriculat l'alumnat, fins el 20 de juny de 2017 (AMPLIAT FINS AL 29 DE SETEMBRE DE 2017).

            Posteriorment, hauran de seguir el mateix procediment que es detalla al punt anterior.