Calendari fi de curs 2019-20

Exàmens de 4t ESO i 1r Batxillerat

 

 

D’acord amb la resolució, 4t d’ESO tindrà unes proves finals extraordinàries que consistiran en projectes, treballs i tasques que es donaran en l’informe final valoratiu de l’alumne de l’avaluació final ordinària. Depenent de l’evolució de la situació, es concretarà si el lliurament d’aquestes es fan presencials o es lliuren de manera online.

En el cas de 1r Batxillerat, els treballs i la possibilitat der fer exàmens presencials, –sempre sota la supervisió de les autoritats sanitàries-, serà voluntari, però recomanable per tal de passar a 2n Batxillerat amb menys matèries.

Dilluns, 29 de juny

 

Educació Plàstica i Dibuix Tècnic

Valors Ètics, Filosofia i Religió

Tecnologia i TIND I

Francès (09:00 – 10:00 h Aula 0.1)

FiQ (09:00 – 10:30 h Aula 0.2)

Grec (10.00 – 11:30 h Aula 0.3)

Llatí (11.30 – 13:00 h Aula 0.3)

Economia

Història

Dimarts, 30 de juny

Anglès (09:00 – 10:30 h Aula 0.1)

Biologia i Geologia (10:30 – 11:30 h Aula 0.1)

Matemàtiques (11.30 – 13:00 h Aula 0.3)

Informàtica

Castellà

EF

Música

Valencià

 

Calendari d’exàmens de 2n de Batxillerat

Avaluació Extraordinària

Curs 2019/2020

Dilluns

13 juliol

Dimarts

14 de juliol

hora

Matèries

matèries

8:10

BIO/ FIS

VLL

ANG

09:40

QUI /DT

GEOG/GREC

Hª FILO

DESCANS

11:30

HISTÒRIA

HART/ECO

13:00

LLAT

MATES II/CCSS

CLL