Omet al contingut

Projectes Europeus

Projectes Erasmus+ de l’ I.E.S. Carles Salvador

Aquest programa, finançat pel Parlament Europeu, se centra en l’aprenentatge més enllà de les fronteres de la Unió Europea, amb una vocació

L’Institut d’Educació Secundària Carles Salvador d’Aldaia ha estat seleccionat per participar en el programa europeu ERASMUS + en les convocatòries 2014, 2015, 2017, 2019 i 2020. En el 2020 s’ha rebut l’Acreditació Erasmus en l’ámbit de l’Educació Escolar per al període (01/03/2021 – 31/12/2027) amb el projecte nº 2020-1-ES01-KA120-SCH-096190. Aquest reconeixement permet la realització de projectes al llarg de tot aquest període de temps mitjantçant la presentació de sol·licituds KA121:

 • L’any 2021, el projecte nº 2021-1-ES01-KA121-SCH-000011445
 • L’any 2022, el projecte nº 2022-1-ES01-KA121-SCH-000062622
 • L’any 2023, el projecte nº 2023-1-ES01-KA121-SCH-000129980

En la convocatòria 2020 s’ha seleccionat el projecte «SUSTAINABLE ME, SUSTAINABLE WE» en l’Acció clau «Associacions d’Intercanvis Escolars» (KA229) amb nº de projecte 2020-1-ES01-KA229-082284_1 que degut a la pandèmia va tindre una durada de 36 mesos (01/09/2020 – 31/08/2023).

.L’ Institut d’Educació Secundària Carles Salvador d’Aldaia ha estat seleccionat per participar en el programa europeu ERASMUS + en les convocatòries 2014, 2015, 2017 i 2019.

En la convocatòria 2019 s’ha seleccionat el projecte “INNOVACIÓN E INCLUSIÓN: NUEVAS INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL EN EL MARCO EDUCATIVO EUROPEO” Nº de proyecto: 2019-1-ES01-KA101-063182 dins de l’Acció clau Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1).

En la convocatòria 2017 s’ha seleccionat el projecte “INCLUSIÓN. INNOVACIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRACASO Y EL ABANDONO ESCOLAR: NUEVOS RETOS EN CLAVE EUROPEA” Nº de proyecto: 2017-1-ES01-KA101-037648 dentro de la Acción clave Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1).

En la convocatòria 2015 s’ha seleccionat el projecte “APRENDEMOS DE EUROPA Y COMPARTIMOS EXPERIENCIAS” Nº de projecte: 2015-1-ES01-KA101-015432 dins de l’Acció clau Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1).

Dos van ser els projectes seleccionats en la convocatòria 2014 per l’OAPEE (Organisme Autònom per a Programes Educatius Europeus) dins de les Accions Clau “Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1)” i “Asociaciones  Estratégicas  en  el  campo  de  la  Educación  Escolar,  entre centros escolares (KA2)” de las propuestas presentadas en toda España.

Acció  clau  1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
Título del proyecto: APRENDIENDO Y COMPARTIENDO EXPERIENCIAS: CONSTRUYENDO EUROPA
Nº de projecte: 2014-1-ES01-KA101-002667
Acció  clau  2:  Asociaciones  Estratégicas  en  el  campo  de  la  Educación  Escolar,  entre centros escolares 
Título del proyecto: PAÍSES, ESCUELAS Y PERSONAS; CONSTRUYENDO LA PAZ
Nº de projecte: 2014-1-ES01-KA201-004933

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS PROYECTOS ERASMUS:

CRITERIS SELECCIÓ ALUMNAT

Serà la comissió Erasmus qui resolga la selecció de l’alumnat. Els criteris amb les seues respectives puntuacions són els següents:

Les alumnes i els alumnes interessats redactaran una carta explicant la motivació per participar en el projecte (2 punts)

Implicació en el projecte (3 punts)

 • Ha acollit a estudiants Erasmus. (2)
 • Participa en les activitats del projecte que no són de mobilitat. (1)

Maduresa i/o idoneïtat a la candidatura: (4 punts). Entrevista personal en la qual es tindran en compte els següents aspectes:

 • Autonomia.
 • Adaptabilitat.
 • Responsabilitat.
 • Capacitat resolutiva.
 • Iniciativa pròpia.
 • Treball en equip.
 • Respecte cap als companys i superiors.
 • Situació econòmica.

Disciplina (1.5 punts)

 • No té parts disciplinaris (1).
 • No té incidències greus de comportament en Ítaca (0.5)

Participació en el centre (1 punt)

No Participació en altres mobilitats (1.5)

Pots descarregar els criteris en arxiu pdf ACÍ.

Més informació sobre projectes Erasmus+: