Omet al contingut

¿Què és l'A.M.P.A.?

L’A.M.P.A. IES Carles Salvador és l’associació de pares, mares o tutors d’alumnes matriculats en l’Institut d’Educació Secundària Carles Salvador d’Aldaia ( València). Una associació sense ànim de lucre, apolítica, independent d’institucions, partits polítics, empreses o altres entitats, que té com a objectius contribuir a la millor formació acadèmica i humana dels nostres fills.

Carta AMPA 25/06/2021

Estimats socis/es:

Les persones que formem part de la directiva de l’AMPA IES CARLES SALVADOR som conscients i no som al·liïnes a tot el que està passant. La pandèmia ha fet que les activitats que es desenvolupen al Centre i en les que col·labora l’AMPA no hagen tingut lloc. És per això i atenent a les inquietuds de les famílies que s’han posat en contacte en nosaltres, que s’ha decidit NO COBRAR LA QUOTA DE L’AMPA PER AL CURS 2021-2022 ALS/LES SOCIS/ES QUE JA HO EREN AL CURS 2020-2021

Totes les noves matricules o alumnes que l’any passat no eren socis/es de l’AMPA, poden fer-ho ingressant la quota de 18 € (quota per FAMILIA, NO PER ALUMNE/A), al següent número de conter bancari: ES25- 3159-0053-89-1662395423  Indicant el NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A. Caixa Popular no admet ingressos en efectiu, sent la data límit per a ser soci/a fins el 31 de desembre.

———————————————————————————————————————————————-

Volem aprofitar la ocasió per CONVIDAR-VOS A QUE FORMEU PART DE LA DIRECTIVA DE L’AMPA, ja que les persones que fins ara han s’han fet càrrec del funcionament de l’associació, en la mesura de les seues possibilitats, acaben la seua etapa i l’ASSOCIACIÓ ESTÀ EN RISC DE DESAPARÈIXER; per tant, si esteu interessats/es en continuar i modernitzar-la, fiqueu-vos en contacte en nosaltres a la següent adreça electrònica: ampa@iescarlessalvador.es.

JUNTA DIRECTIVA AMPA IES CARLES SALVADOR

 

 

Balanç 2019-2020

Pressupost 2020-2021

 

L´AMPA de L´IES CARLES SALVADOR informa:

Hem repartit mascaretes de tela amb el logo de l’Institut als socis/es. Estan homologades i són reutilitzables.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Aldaia.

Aprofitem per a desitjar a tota la comunitat educativa uns bons nadals.

LA DIRECTIVA

Descarrega la nota informativa

 • Assistir als pares en tot allò que concerneix l’educació dels seus fills.
 • Col·laborar amb les activitats educatives de l’Institut.
 • Promoure la participació dels pares d’alumnes en la gestió educativa de l’Institut.
 • Assistir als pares en l’exercici del seu dret a intervindre en el control i gestió de l’Institut, com a centre sostingut amb fons públics.
 • Sol·licitar la representació i participació dels pares en els Consells Escolars i altres òrgans col·legiats.
 • Promoure tot tipus d’activitats, tant complementàries com extraescolars, encaminades a la formació integral dels alumnes
 • Promoure activitats de formació i integració dels pares en el procés educatiu.
 • Elevar al Consell Escolar proposta per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 • Informar el Consell Escolar d’aquells aspectes de la marxa de l’Institut que es considere oportú.
 • Elaborar propostes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d’aquest.
 • Fomentar la col·laboració entre els pares i professors de l’Institut per al millor funcionament d’aquest.
 • Promoure la realització d’activitats complementàries.
 • Informar de les seues activitats.
 • Coordinació amb altres AMPAS.
 • Atenció a tots els pares per a escoltar els seus problemes relacionats amb l’Institut, atendre les seues demandes o traslladar les seues peticions als òrgans col·legials.
 • Promoure la *paticipación dels pares en les eleccions a consells escolars, així com la seua implicació en les assemblees i activitats organitzades per l’AMPA.
 • Organització d’activitats extraescolars, de caràcter formatiu, que propicien el desenvolupament del concepte: educació integral.
 • Procurar atenció socioeconòmica per a la completa integració dels alumnes.
 • Col·laborar en l’adquisició de material i recursos que milloren el desenvolupament de la formació dels nostres fills.
 • Col·laboració en les activitats complementàries proposades per l’Institut.
 • Programa d’intercanvi esportiu amb altres *paises europeus.
 • Seguiment i informació del menjador escolar.

ON TÉ REPRESENTACIÓ?

Consell Escolar del Centre: És el màxim òrgan de participació i representació dels diferents estaments (professors, pares, alumnes i personal no docent) de la Comunitat Educativa de l’Institut. L’A.M.P.A. compta amb 3 representants en el Consell.

F.A.P.A.: La nostra Associació pertany a aquesta Federació. Per a una millor informació i assessorament.