Avaluacions

Calendari d’exàmens de 2n de Batxillerat

Avaluació Extraordinària

CURS 2021-22

Calendari d’exàmens de FPB i 1r de Batxillerat

Avaluació Extraordinària

CURS 2021-22

DILLUNS, 27 DE JUNY

DIMARTS, 28 DE JUNY