Avaluacions

Exàmens de 4t ESO i 1r Batxillerat

D’acord amb la resolució, 4t d’ESO tindrà unes proves finals extraordinàries que consistiran en projectes, treballs i tasques que es donaran en l’informe final valoratiu de l’alumne de l’avaluació final ordinària. Depenent de l’evolució de la situació, es concretarà si el lliurament d’aquestes es fan presencials o es lliuren de manera online.

En el cas de 1r Batxillerat, els treballs i la possibilitat der fer exàmens presencials, –sempre sota la supervisió de les autoritats sanitàries-, serà voluntari, però recomanable per tal de passar a 2n Batxillerat amb menys matèries. 

Dilluns, 29 de juny

Educació Plàstica i Dibuix Tècnic

Valors Ètics, Filosofia i Religió

Tecnologia i TIND I

Francès

FiQ, Cultura Científica

Cultura Clàssica, Grec, Llatí.

Economia

Història

Dimarts, 30 de juny

Biologia i Geologia, Anatomia Aplicada

Matemàtiques

Informàtica

Anglès, Anglès FPB

Castellà

EF

Música

Valencià

Calendari d’exàmens de 2n de Batxillerat

Avaluació Extraordinària

Curs 2019/2020

 Dilluns 13 juliolDimarts 14 de juliol
horaMatèriesmatèries
8:10VLLCLL 
09:40QUI /DT GEOG/GRECFRA2/REL/PSICO/CTM
DESCANS
11:30ANGHART/ECO/Hª FILO      
13:00BIO/FIS/LLAT/MATES II/MCS IIHISTÒRIA