Omet al contingut

Criteris Qualificació

Criteris de qualificació i Promoció – Curs 2019/2020

A l’enllaç següent poden consultar els criteris de qualificació i de promoció de cadascuna de les àrees i matèries (adaptats a la Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021).021).

criteris de qualificació