Omet al contingut

El centre

L’IES Carles Salvador, ubicat en la localitat d’Aldaia, va ser inagurat el curs 1994-95, en presència de representants de l’excel·lentíssim Ajuntament d’Aldaia, de la Conselleria d’Educació, així com professorat, pares i mares, alumnat i els equips directius dels centres d’Aldaia. L’Institut va náixer com a extensió, en l’any 1990, de l’Institut de Batxillerat Ramon Muntaner de Xirivella. En aquell moment utilitzava les instal·lacions del centre de formació professional Salvador Gadea en el torn de la vesprada.

La primera directora que va posar en marxa l’institut va ser María Ángeles Porter, i posteriorment van treballar en el càrrec Marisa Fernández, Salvador Torrijos, Rosa Labrandero, Armando Carpena i, actualment, José Vicente Garrigues.

En quatre anys des de la inauguració, es va completar el segon cicle de Secundària Obligatòria i tot el Batxillerat LOGSE. El curs 2000/2001 es produïx la implantació del primer cicle de l’ESO alhora que s’incorporava al centre, com a plantilla definitiva, un grup de professors i professores per a impartir classes en aquest cicle.

Les modalitats de Batxillerat que es poden cursar actualment en l’IES són la d’Humanitats i Ciències Socials i la de Ciències i Tecnologia.

D’altra banda, des del curs 1996/1997, comptem amb un Programa de Diversificació Curricular, una oferta molt interessant per a l’alumnat de 4t d’ESO, de 16 anys o més, que no pot repetir un altre curs però manifesta la seua voluntat de romandre en el sistema educatiu a fi d’obtindre el títol de Graduat en Secundària per aqueixa via.

Des del curs 2011/2012 s’ha ampliat l’oferta educativa amb un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) de “Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics”.

En l’actualitat, l’IES Carles Salvador compta amb una plantilla de professors i professores, dels quals la majoria tenen destí definitiu en el centre. També hi ha dos administratius i tres conserges. El personal no docent és majoritàriament de destí definitiu. El centre compta, doncs, amb una plantilla estable, per tant implicada amb tots els problemes que es plantegen i els projectes que es realitzen.