Omet al contingut

Activitats

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars representen per a l’alumnat un complement imprescindible en el seu procés d’aprenentatge i desenvolupament personal.

Podran ser organitzades pel Centre, pels Departaments Didàctics, pel professorat, a títol personal, i per l’alumnat. En aquest últim cas haurà de comptar amb el reforç d’un professor o professora del Centre que actuarà com un supervisor de l’esmentada activitat.

Les activitats extraescolars també podran ser organitzades per altres sectors socials, sempre que compten amb el beneplàcit del Consell Escolar. La coordinació general d’aquestes activitats correspon a la Comissió d’Activitats Extraescolars, presidida pel Vicedirector del Centre.

En la galeria de fotos existeix un bon nombre de fotos corresponents a diverses activitats extraescolars realitzades durant els últims cursos.