Omet al contingut

Jov. Ambaj. ONU

El Programa Ambaixador Júnior dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (*JAP) per a l’any acadèmic 2017-2018 ens *dió l’oportunitat de nomenar a 5 dels nostres alumnes com a Ambaixadors representants.&nbsp; &nbsp;<br>Mitjançant aquest programa es van preparar una sèrie d’activitats relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS), afavorits pel Centre Global de Serveis de les Nacions Unides (UNGSC) en cooperació amb el Fons dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (SDGF).
Els Ambaixadors Júnior seleccionats han dut a terme la coordinació i implementació d’activitats de difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el nostre centre. Aquestes activitats que estem realitzant estan destinades a promoure els bons hàbits per a la sostenibilitat del planeta i donar a conéixer a tots els nostres alumnes els 17 ODS.

En el Cim per al Desenvolupament Sostenible (Nova York, setembre de 2015) l’Assemblea General de l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que inclou un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i suposen una crida universal per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudisquen de pau i prosperitat. Cada objectiu té metes específiques que han d’aconseguir-se en els pròxims 15 anys. Aquest programa ofereix una oportunitat única perquè tots els estudiants del nostre institut i educadors (docents i AMPA) participen activament amb les Nacions Unides, abordant a l’aula assumptes mundials d’actualitat

Els nostres Joves Ambaixadors tenen la missió de donar a conéixer a tots els alumnes del nostre centre els 17 *ODS. Mitjançant els projectes que pretenem realitzar perseguim transmetre la importància que aquests tenen amb la finalitat d’aconseguir una societat sostenible i un món més just que assegure el benestar i el gaudi per part de les generacions futures.

D’aquesta manera el programa pretén brindar una oportunitat als nostres alumnes per a generar idees innovadores i obtindre experiència pràctica i, al mateix temps, influenciar a uns altres en la comunitat per a crear un estil de vida més solidari i un futur sostenible. Entre els molts beneficis del programa per als nostres Joves Ambaixadors cal destacar l’aprenentatge de l’ús del debat d’idees, millora del nivell d’oratòria i qualitats de negociació, i ajudarà a preparar futurs líders, amb consciència social i solidària.

El nostre centre està convençut que el canvi que els *ODS busquen només pot aconseguir-se amb la participació de tots, i per això ens sembla que és molt important que els estudiants s’involucren, perquè aquestes conductes tinguen un impacte positiu que en un futur ajuden a crear un món millor.

El passat 29 de maig, se va celebrar el Día del Personal de Pau de Nacions Unides. Aquesta celebració la realitzaren de forma conjunta els centres de comunicacions de Nacions Unides de Valencia i de Bríndisi (Italia).

Aquest any les Nacions Unides dedicaren aquest día a les dones que treballen en missions de pau. D’aquesta manera els Ambaixadors del nostre institut participaren, junt amb ambaixadors d’altres centres que pertanyen al programa Joves Ambaixadors, en l’elaboració d’un vídeo sobre l’objetiu número cinc, igualtat de gènere.

El vídeo va servir per tancar l’event.

Resum del programa:

Programa Joves Ambaixadors i Ambaixadores dels ODS de les Nacions Unides

 El Centre de les Nacions Unides de Tecnologia de la informació i de les Comunicacions a València (UNICTF) ens va convidar a participar en el Programa Ambaixador Júnior dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (JAP) per a l’any acadèmic 2017-2018. Aquest programa ens va donar l’oportunitat de nomenar, al principi, a 5 estudiants com a Ambaixadors/as representants, la missió dels quals és la de donar a conéixer a tot l’alumnat del nostre centre els 17 ODS i promoure els bons hàbits per a la sostenibilitat del planeta.

Aquest objectiu s’està duent a terme mitjançant projectes que pretenen transmetre la importància que aquests tenen, amb la finalitat d’aconseguir una societat sostenible i un món més just que assegure el benestar i el gaudi  per part de les generacions futures.

 D’aquesta manera el programa pretén brindar una oportunitat al nostre alumnat per a  generar idees innovadores i obtindre experiència pràctica i, al mateix temps, influenciar a uns altres en la comunitat per a crear un estil de vida més solidari i un futur sostenible. 


El nostre centre està convençut que el canvi que els ODS busquen només pot aconseguir-se amb la participació de tots, i per això ens sembla que és molt important que els estudiants s’involucren, perquè aquestes conductes tinguen un impacte positiu que en un futur ajuden a crear un món millor.

Per al desenvolupament d’aquest programa hem realitzat nombroses activitats han sigut dissenyades per a explicar i mostrar la importància de complir, si no tots els objectius, la majoria d’ells.
Algunes d’elles són les següents:

– Elaboració d’un vídeo explicatiu, per part de l’alumnat ambaixador, on descriuran els diferents objectius del mil·lenni, així com la importància de complir-los, per a aconseguir un canvi positiu en benefici de les persones i el planeta, (gener).
– Xarrades impartides per l’alumnat ambaixador sobre els ODS i l’agenda 2030. Aquestes xarrades s’han dut a terme en el nostre IES i també en la base de Nacions Unides a diferents col·legis i instituts.
– Treball per tutories dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Realització del logotips de cada ODS i de murals. D’aquesta manera s’han repartit els 17 ODS per grups, tenint en compte el nivell de dificultat, per al desenvolupament dels treballs per part dels alumnes.

– Realització d’una campanya de recollida de material escolar i aliments en el centre, amb la finalitat de ser donats a Creu Roja, per a ser enviats a una zona del món necessitada.
– Plantació d’arbres en una zona desforestada. L’alumnat de 1r d’ESO , va participar en aquesta activitat encaminada a conscienciar sobre la importància i el respecte al medi ambient i combatre de manera sostenible al canvi climàtic.
– Projecte solidari: carrera solidària virtual i treball de recerca relacionat amb els ODS, sobre com millorar el món amb les nostres accions.