Omet al contingut

ESO

El centre imparteix l’Eduació Secundària Obligatòria, amb 4 cursos. Disposa d’un Pla d’Actuació per a la Millora (PAM) que contempla mesures d’atenció a la diversitat i altres programes com el Programa d’aula Compartida (PAC), el Programa de Millora de l’Aprenentatge i Rendiment (PMAR) per a 3r d’ESO i el Programa de Reforç en 4t d’ESO (PR4).

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i Rendiment (PMAR) utilitza una metodologia específica a través de la reorganització de continguts i matèries amb la finalitat de que l’alumnat promocione a 4t d’ESO i obtinga el Graduat en ESO.