Omet al contingut

PAU – Accés a la Universitat

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA –juLIOL 2022

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ: Del  27 al 28  de juny en administració del centre.

DOCUMENTACIÓ:

 • Justificant de l’ingrés de la taxa
 • Document justificatiu en cas d’exempció o bonificació.
 • Sol·licitud d’ Inscripció a les proves (complimentada i signada per l’alumne/a)

TAXES:

 • Taxa general ……………………………………………………….…………………………….  78,20 €
 • Beneficiaris Família Nombrosa categoria general ………………………….…… 39,10 €
 • Beneficiaris Família Nombrosa categoria especial ………………………………  Exempció
 • Beneficiaris Família Monoparental categoria general …………………………  39,10 €
 • Beneficiaris Família Monoparental categoria especial ………………….…….  Exempció
 • Afectats per Discapacitat igual o superior al 33% ……………………….………  Exempció
 • Alumnat amb Matrícula d’Honor o Premi Extraord. 2n.Batxiller ………..  Exempció
 • Alumnat víctima de terrorisme ……………………………………………….………..  Exempció
 • Alumnat víctima de violència de gènere ……………………………………………….  Exempció
 • Alumnat en situació d’exclusió social……………………………..……..…………… Exempció
 • Alumnat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació………..  Exempció

INGRÉS DE TAXES:

 • ENTITAT:            CAIXABANK
 • COMPTE Nº:       ES89 2100 7084 5813 0012 6559 
 • BENEFICIARI:  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

(En concepte poseu  “TAXA PAU” + el nom i cognoms de l’alumne/a en el rebut de l’ingrés)

L’alumnat ha de concórrer a les proves amb:

-DNI, NIE O PASSAPORT

Preferiblement amb 45 minuts d´antelació al primer examen del primer dia de les PAU i 15 minugs a la resta d’exàmens.

L’alumnat de Batxillerat o procedent de Cicles Formatius de Grau Superior,  que només es presenta a la fase voluntària, haurà de presentar-se en la seu de  realització de les PAU, a les 12;00 hores del mati del primer dia de les PAU.

CALENDARI:

DIES 5 – 6 i 7 DE JULIOL

Tribunal: 01

Lloc: E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES (CAMPUS CAMINO DE VERA, S/N VALENCIA) – Edificio 5N

Universitat Politècnica Valencia

plano: http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html