Proves d’accés a cicles formatius 2023

S’ han convocat les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, per al present curs 2022/2023. [Descarrega el document pdf amb aquesta informació] [Convocatòria 2023]

INSCRIPCIÓ: del 20 al 31 de març de 2023.
NOTA IMPORTANT: Les sol·licituds d’inscripció se presentaran en la Secretaria del nostre centre en l’horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 i els dimarts i dijous vesprada de 16:00 a 18:15, en el termini establert. En el cas de no poder presentar la sol·licitud presencialment, poden enviar-la al correu electrònic del centre 46020406.secretaria@edu.gva.es En l’assumpte apareixerà: PAC – COGNOMS, NOM

DOCUMENTS A EMPLENAR I ENVIAR PER A LA INSCRIPCIÓ:

 - Copia del DNI o Targeta d’ Extranger.
 - SOL·LICITUD D’ INSCRIPCIÓ grau mitjà. 
 - SOL·LICITUD D’ INSCRIPCIÓ grau superior.
 - TAXES Model 046 gva abonades i/o justificant de pagament. 
 - DECLARACIÓ RESPONSABLE de no comptar amb el requisit d’accés directe.
 - Sol·licitud d’ exempció en la prova de grau mitjà.
 - Sol·licitud d’ exempció en la prova de grau superior.

Els models de sol·licitud, i declaració responsable, estaran disponibles en format paper en l’administració del centre i penjats al nostre web (als enllaços de dalt) 

PUBLICACIÓ LLISTATS
Llistat provisional de persones admeses: Del 26 al 28 d’abril.
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 5 maig.

DATES DE REALITZACIÓ:
22 i 23 de MAIG. (horari de MATÍ el Grau Mitjà i VESPRADA el Grau Superior)

PUBLICACIÓ LLISTATS:
Llistat provisional qualificacions: 1 de juny.
Lliurament de documentació justificativa d’exempció: Del 21 de març al 30 de juny.
Llistat definitiu qualificacions: Des del 8 de juliol.
Lliurament de qualificacions de la prova: Del 7 de juny al 3 de juliol.

CALENDARI COMPLET I HORARI DE LES PROVES