Omet al contingut

Proves d’accés a cicles formatius 2024

S’ han convocat les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, per al present curs 2023/2024. [Descarrega el document pdf amb aquesta informació] [Convocatòria 2024]

INSCRIPCIÓ: del 20 al 28 de març de 2024.
NOTA IMPORTANT: Les sol·licituds d’inscripció se presentaran en la Secretaria del nostre centre en l’horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 i els dimarts i dijous vesprada de 16:00 a 18:15, en el termini establert. En el cas de no poder presentar la sol·licitud presencialment, poden enviar-la al correu electrònic del centre 46020406.secretaria@edu.gva.es En l’assumpte apareixerà: PAC – COGNOMS, NOM

DOCUMENTS A EMPLENAR I ENVIAR PER A LA INSCRIPCIÓ:

– Copia del DNI o Targeta d’ Extranger.
SOL·LICITUD D’ INSCRIPCIÓ grau mitjà.
SOL·LICITUD D’ INSCRIPCIÓ grau superior.
– TAXES Model 046 gva abonades i/o justificant de pagament. (ENLLAÇ)
Sol·licitud d’ exempció en la prova de grau mitjà.
Sol·licitud d’ exempció en la prova de grau superior.

Els models de sol·licitud, i declaració responsable, estaran disponibles en format paper en l’administració del centre i penjats al nostre web (als enllaços de dalt)

PUBLICACIÓ LLISTATS
Llistat provisional de persones admeses: el 24 d’abril.
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 3 maig.

DATES DE REALITZACIÓ:
20 i 21 de MAIG. (Horari adjunt)

PUBLICACIÓ LLISTATS:
Llistat provisional qualificacions: 31 de maig.
Lliurament de documentació justificativa d’exempció: Del 20 de març al 28 de juny.
Llistat definitiu qualificacions: el 7 de juny.
Lliurament de qualificacions de la prova: Del 10 al 28 de juny.

CALENDARI COMPLET I HORARI DE LES PROVES