Beques i ajudes

Beques i ajudes a l’alumnat dels nivells postobligatoris (Batxillerat) per estudio no universitaris. Curs 2021-22

Termini de presentación de sol·licituds: del 03 d’agost fins al 30 de setembre de 2021

Tota la informació d’aquesta convocatòria podràs trovar-la al nou Portal de BEQUES D’EDUCACIÓ

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/como-solicitarla.html

Text de la convocatòria: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/776022/document/604247