Banc de llibres

INSTRUCCIONS BANCO DE lLIBReS – ies carles salvador

Per a reunir els requisits de participació en el Banc de llibres es requereix que, en finalitzar el curs acadèmic 2019-20 es faça lliurament del LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec.

En aquest *sentdio cal tindre en compte el que s’indica en l’article 10.2 de l’Ordre 26/2016:

El deterioració dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne/a, de reposar el material deteriorat o extraviat”

S’han de portar els llibres en bosses, preferentment de paper. S’ha de signar un document, per això s’ha de portar un bolígraf. Cal acudir al centre amb la màscara i respectant les instruccions per a l’entrada i eixida del centre. Aquestes mesures de seguretat són comunes a totes les gestions que es realitzen en el centre.

D’acord amb les recomanacions sanitàries i per a evitar aglomeracions, la recollida es realitzarà per grups separats i en diferents aules:

Divendres, 19 de juny

1r torn de 9:00 a 10:30

 • 1ESOB Aula 1.1 – des de Boumedjaoud fins Molina León. 
 • 2ESOB Aula 1.6 – des de Bachiller fins Muñoz Bonet.
 • 3ESOB Aula 1.8 – des de Ardid fins Iniesta Vila.  
 • 4ESOB Aula 1.11 – Tots

L’alumnat que haja rebut una tauleta digital cedida pel centre ha d’entregar-la al costat del lot de llibres el dia que tinguen assignat en el calendari. La tauleta ha d’entregar-se en el seu embalatge original i amb la documentació amb la qual va arribar al seu domicili.

En finalitzar el lliurament de llibres, l’alumnat que tinga taquilles podrà passar per Secretaria per a recollir la fiança depositada a principi de curs.

L’alumnat que estiga pendent de recuperar diners d’alguna excursió no realitzada ha de passar per Vicedirecció.

L’alumnat de 4t que haja de recollir les orles ha de passar per Vicedirecció.

2n torn de 11:00 a 12:30

 • 1ESOB Aula 1.1 – des de Montejano fins Yangüez. 
 • 2ESOB Aula 1.6 – des de Pérez Entrena fins Wu.
 • 3ESOB Aula 1.8 – des de Lázaro fins Traver. 

L’alumnat que haja rebut una tauleta digital cedida pel centre ha d’entregar-la al costat del lot de llibres el dia que tinguen assignat en el calendari. La tauleta ha d’entregar-se en el seu embalatge original i amb la documentació amb la qual va arribar al seu domicili.

En finalitzar el lliurament de llibres, l’alumnat que tinga taquilles podrà passar per Secretaria per a recollir la fiança depositada a principi de curs.

L’alumnat que estiga pendent de recuperar diners d’alguna excursió no realitzada ha de passar per Vicedirecció.

L’alumnat de 4t que haja de recollir les orles ha de passar per Vicedirecció.

Dimarts, 23 de juny

1r turno de 9:00 a 10:30

 • 1ESOA Aula 1.1 – des de Abderrahmane fins González Carcelén. 
 • 2ESOA Aula 1.6 – des de Aguilar Grimaldo fins Haba Alonso.
 • 3ESOA Aula 1.8 – Tots
 • 4ESOA Aula 1.11 – Tots

L’alumnat que haja rebut una tauleta digital cedida pel centre ha d’entregar-la al costat del lot de llibres el dia que tinguen assignat en el calendari. La tauleta ha d’entregar-se en el seu embalatge original i amb la documentació amb la qual va arribar al seu domicili.

En finalitzar el lliurament de llibres, l’alumnat que tinga taquilles podrà passar per Secretaria per a recollir la fiança depositada a principi de curs.

L’alumnat que estiga pendent de recuperar diners d’alguna excursió no realitzada ha de passar per Vicedirecció.

L’alumnat de 4t que haja de recollir les orles ha de passar per Vicedirecció.

2n torn de 11:00 a 12:30

 • 1ESOA Aula 1.1 – des de Hoyo Ibarra fins Sequedo de la Torre. 
 • 2ESOA Aula 1.6 – des de Jiménez Junoy fins Tapia García.
 • 3ESOPMAR Aula 1.8 – Tots

L’alumnat que haja rebut una tauleta digital cedida pel centre ha d’entregar-la al costat del lot de llibres el dia que tinguen assignat en el calendari. La tauleta ha d’entregar-se en el seu embalatge original i amb la documentació amb la qual va arribar al seu domicili.

En finalitzar el lliurament de llibres, l’alumnat que tinga taquilles podrà passar per Secretaria per a recollir la fiança depositada a principi de curs.

L’alumnat que estiga pendent de recuperar diners d’alguna excursió no realitzada ha de passar per Vicedirecció.

L’alumnat de 4t que haja de recollir les orles ha de passar per Vicedirecció.

Dijous, 25 de juny

1r torn de 9:00 a 10:30

 • 1ESOC Aula 1.1 – des de Aguado fins Martínez Blanco. 
 • 2ESOC Aula 1.6 – des de Álvarez fins Hidalgo.
 • 3ESOC Aula 1.8 – des de Calero fins Laín.  
 • 4ESOC Aula 1.11 – Tots

L’alumnat que haja rebut una tauleta digital cedida pel centre ha d’entregar-la al costat del lot de llibres el dia que tinguen assignat en el calendari. La tauleta ha d’entregar-se en el seu embalatge original i amb la documentació amb la qual va arribar al seu domicili.

En finalitzar el lliurament de llibres, l’alumnat que tinga taquilles podrà passar per Secretaria per a recollir la fiança depositada a principi de curs.

L’alumnat que estiga pendent de recuperar diners d’alguna excursió no realitzada ha de passar per Vicedirecció.

L’alumnat de 4t que haja de recollir les orles ha de passar per Vicedirecció.

2n torn de 11:00 a 12:30

 • 1ESOC Aula 1.1 – des de Martínez Moratalla fins Ureña. 
 • 2ESOC Aula 1.6 – des de Jiménez fins Vallejo.
 • 3ESOC Aula 1.8 – des de López fins Romero.  
 • PR4 Aula 1.11 – Tots

L’alumnat que haja rebut una tauleta digital cedida pel centre ha d’entregar-la al costat del lot de llibres el dia que tinguen assignat en el calendari. La tauleta ha d’entregar-se en el seu embalatge original i amb la documentació amb la qual va arribar al seu domicili.

En finalitzar el lliurament de llibres, l’alumnat que tinga taquilles podrà passar per Secretaria per a recollir la fiança depositada a principi de curs.

L’alumnat que estiga pendent de recuperar diners d’alguna excursió no realitzada ha de passar per Vicedirecció.

L’alumnat de 4t que haja de recollir les orles ha de passar per Vicedirecció.

Dilluns, 29 de juny

1r torn de 9:00 a 10:30

 • 1ESOD Aula 1.1 – des d’ Alamillo fins Martínez Fernández. 
 • 2ESOD Aula 1.6 – des d’ Andújar fins Gallego.
 • FPB Aula 1.8 – Tots

L’alumnat que haja rebut una tauleta digital cedida pel centre ha d’entregar-la al costat del lot de llibres el dia que tinguen assignat en el calendari. La tauleta ha d’entregar-se en el seu embalatge original i amb la documentació amb la qual va arribar al seu domicili.

En finalitzar el lliurament de llibres, l’alumnat que tinga taquilles podrà passar per Secretaria per a recollir la fiança depositada a principi de curs.

L’alumnat que estiga pendent de recuperar diners d’alguna excursió no realitzada ha de passar per Vicedirecció.

L’alumnat de 4t que haja de recollir les orles ha de passar per Vicedirecció.

2n torn de 11:00 a 12:30

 • 1ESOD Aula 1.1 – des de Morales fins Wu.
 • 2ESOD Aula 1.6 – des de Luna fins Werba.

L’alumnat que haja rebut una tauleta digital cedida pel centre ha d’entregar-la al costat del lot de llibres el dia que tinguen assignat en el calendari. La tauleta ha d’entregar-se en el seu embalatge original i amb la documentació amb la qual va arribar al seu domicili.

En finalitzar el lliurament de llibres, l’alumnat que tinga taquilles podrà passar per Secretaria per a recollir la fiança depositada a principi de curs.

L’alumnat que estiga pendent de recuperar diners d’alguna excursió no realitzada ha de passar per Vicedirecció.

L’alumnat de 4t que haja de recollir les orles ha de passar per Vicedirecció.