Omet al contingut

RRI

El Reglament de Règim Interior (RRI) és la norma que inclou el conjunt d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència de tots els membres de la comunitat educativa.

Un RRI no té com a funció establir drets i deures, missió reservada a les autoritats competents de l’Administració. El reglament es limita a organitzar el centre segons marca la llei, que serveix de marc per a la seua elaboració. Per tant este RRI concreta i adapta, en el context del IES Carles Salvador d’Aldaia, les lleis i normes que estableix, en la seua major part, la Conselleria d’Educació.

Este RRI te com a funció primordial la de facilitar la informació sobre l’organització operativa del centre. La seua correcta aplicació requereix una clara definició de responsabilitats i una atenció constant per part de tots de cara al seu compliment. El fet de estar matriculat o treballar a l’IES Carles Salvador suposa l’acceptació del present RRI.

Podeu consultar o descarregar el document ací: Reglament de Règim Interior (RRI)