ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

El proper 18 de novembre hi hauran eleccions al Consell Escolar del centre. Avuí, 19 d’octubre, s’ha constituït la junta electoral i ha acordat aquest calendari:

Fins al 3 de novembre: Presentació de Candidatures.

– 3 de novembre: Publicació de llistats provisionals de candidatures.

– 9 de novembre: Publicació llistats definitius de candidatures

18 de novembre: ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

Les persones interessades en ser candidats hauran de presentar una instància en horari de secretaria fins al 3 de novembre. Aquestes instàncies poden descarregar-se ací:

https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

CENS ELECTORAL:

El cens electoral està exposat al tauler d’administració del centre, fins el dia de les eleccions. Podeu comprovar-hi la vostra inscripció.

NOTA INFORMATIVA 1

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE L’IES CARLES SALVADOR D’ALDAIA

Per la present els comuniquem que, el dijous 18 de novembre se celebraran Eleccions al Consell Escolar del Centre.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Té entre altres les següents funcions:

– Supervisar, analitzar i valorar l’activitat general del centre en els aspectes administratius i docents.

– Avaluar el pla de normalització lingüística del centre.

– Aprovar el reglament de règim intern.

– Aprovar el projecte de pressupost de l’institut i la seua execució.

– Elaborar les directrius per a la programació i la realització de les activitats escolars complementàries y extraescolars.

En definitiva ser un òrgan col·laboració activa en la vida escolar.

A partir del dia 20 d’octubre va quedar exposat al tauler d’administració del centre el CENS ELECTORAL, on podeu comprovar la vostra inscripció.

Conscients de la importància que té aquest òrgan volem animar-vos a que presenteu la vostra CANDIDATURA. Sols heu d’omplir l’imprés que us facilitaran a la Secretaria o al web del Centre, i presentar-lo fins al 3 de novembre al Centre o per email ( 46020406@gva.es ).

El dia 9 de novembre publicarem les llistes definitives de candidatures.

Aldaia, 20 d’octubre de 2021

LA DIRECCIÓ